Voor wie te voorschijn wil komen...

Individuele begeleiding

Ieder van ons loopt wel eens vast, weet even niet welke richting in te slaan of heeft behoefte aan iemand die meekijkt bij een moeilijke beslissing. Een individueel begeleidingstraject kan dan een uitstekend middel zijn om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat nodig is om verder te komen.

In mijn begeleiding combineer ik kennis van de doelgroep met vakmanschap op het gebied van individuele begeleiding. Klanten zeggen vaak dat ik rustig, helder, scherp en effectief ben omdat ik heel snel ‘de angel’ in het probleem weet te duiden.

Coachruimte Roel Breuls

Voorbeelden begeleidingsvragen

 • Onze organisatie staat voor een ingrijpende verandering met grote gevolgen voor het personeel. Ik zou graag willen reflecteren op de keuzes die ik als leidinggevende moet maken.
 • Ik merk dat ik mezelf de laatste tijd alleen maar voorbij loop en de werkdruk nauwelijks hanteerbaar is. Ik word geleefd door de waan van de dag en de eindeloze stroom mails. Dit komt mijn werk niet ten goede en het heeft ook zijn weerslag op mijn privésituatie.
 • Ik heb veel bereikt  in mijn werk en objectief gezien ben ik behoorlijk succesvol. En toch ontbreekt er iets.
 • Ik vraag me af of ik de mij aangeboden carrièrestap moet maken.
 • Het loopt niet lekker op onze afdeling. Mijn leidinggevende doet er niets aan en ik zie het misgaan. Ik zou willen kijken wat ik kan doen om hier verandering in te brengen.
 • Er is veel strijd in ons management team en ieder gaat voor zijn eigen belang. Ik zou willen kijken wat mijn aandeel hierin is en kijken of ik iets kan veranderen in mijn manier van communiceren.
 • Ik ben onlangs als medisch specialist hoofd van mijn afdeling geworden. Ik merk dat dit van alles van mij vraagt waar ik me nog niet echt gekwalificeerd toe voel. Ik zou mijn leidinggevende kwaliteiten verder willen ontwikkelen.
 • Binnen mijn maatschap is er behoorlijk veel strijd. Wat kan ik eraan doen om dit te verminderen?
 • Ik krijg een baan aangeboden in een ander ziekenhuis. Ik wil graag met iemand sparren of dit de juiste stap voor mij is.
 • Ik heb moeite met timemanagement, dit begint me nu op te breken.
 • Ik voel me uitgeblust en op het randje van overspannen. Ik denk dat ik nu echt iets moet doen voor het misgaat.
 • Ik heb te horen gekregen van mijn leidinggevende dat ik iets moet doen aan mijn manier van communiceren.
 • Ik merk dat anderen op mijn afdeling meer aan onderzoek doen en ik heb het gevoel dat ik daarom niet voor vol word aangezien.
 • De samenwerking met een andere specialist gaat moeizaam. Ik merk gewoon dat ik niet goed met deze persoon om kan gaan. De ander is ook niet de gemakkelijkste, maar wat is mijn rol hierin?
 • Mijn afdelingshoofd volgt een koers waar ik niet achter sta. Wat nu?
  Binnen mijn praktijk coach ik wetenschappers van alle niveaus (promovendus, postdoc, UD, UhD, hoogleraar, afdelingshoofd). Hieronder staan enkele voorbeelden vragen die ik vaak voorbij zie komen:
 • Sinds kort ben ik leider van een onderzoeksgroep. Ik merk dat dit allerlei kwaliteiten van me vraagt waar ik me niet zo goed in thuis voel.
 • Een aantal van mijn promovendi/postdocs gaan uitstekend maar deze promovendus lijkt niet bij te sturen. Wat kan ik hieraan doen?
 • Ik twijfel of ik verder wil in de wetenschap, maar weet ook niet zo goed wat ik dan wel zou willen.
 • Ik geef leiding aan een aantal stafleden en er heerst veel onvrede. Wat kan ik als leider doen?
 • Ik ben projectleider van een groot project waarin een aantal instellingen zich niet aan de afgesproken deadlines houden. Hoe kan ik dit vlot trekken?
 • Ik ben de laatste tijd doodmoe en gestrest.
 • Ik ben niet zo goed in staat om mezelf te profileren maar denk wel dat dat moet om hoogleraar te worden.
 • Ik ben nogal perfectionistisch en dat begint me nu op te breken, omdat er steeds minder tijd is.
 • Het gaat niet goed op werk en dat heeft ook zo zijn weerslag op de relatie tussen mij en mijn partner.
 • Ik wil iets doen aan de boosheid waarmee ik rondloop
 • Ik ben angstig, bijvoorbeeld als ik moet spreken in het openbaar
 • Ik heb last van perfectionisme
 • Ik ben zoekend en weet niet goed wat ik wil in mijn werk
 • Ik heb het gevoel dat ik geleefd word en wil meer balans tussen werk en privé
 • Ik wil onderzoeken waar mijn talenten liggen
 • Ik ervaar steeds een bepaalde gejaagdheid en onrust
 • Ik was altijd bezig met hard werken en ‘vooruit’, maar ik merk dat het zo niet langer gaat
 • Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven

Resultaat

De resultaten van een coachtraject zijn uiteraard erg afhankelijk van de vraag, maar meestal wordt een combinatie van het volgende bereikt:

 • Helderheid in de te volgen strategie voor actuele dillema’s of problemen
 • Vergroting van zelfkennis en inzicht in belemmerende patronen
 • Inzicht in de eigen manier van communiceren en hoe dit te veranderen
 • Hernieuwde energie en focus, minder stress
 • Meer balans tussen werk en privé
 • Verhoging van de effectiviteit
 • Betere samenwerking in teamverband
 • Duidelijkheid omtrent keuzes rondom loopbaan en carrière
 • Effectiever leiderschap

Werkwijze

In de intake onderzoeken we samen de vraag, het probleem of de klacht. Vaak speelt er van alles en is mijn eerste bijdrage om te helpen de kluwen te ontwarren zodat we een heldere doelstelling hebben voor het coachtraject. Na dit eerste gesprek is tevens duidelijk of we kunnen samenwerken en of mijn werkwijze aanspreekt.

Bij coachtrajecten die betaald worden door een werkgever volgt meestal nog een driegesprek met de leidinggevende, de gecoachte en mij om verwachtingen en doelstellingen af te stemmen.

Na het eerste gesprek maak ik een inschatting voor het benodigde aantal sessies. Meestal zijn tussen de 4 tot 8 sessies voldoende voor een vervullend resultaat, maar soms kan één of enkele sessies al afdoende zijn. De sessies duren 1 tot 1,5 uur. Het tarief van een sessie wordt in het begin van het begeleidingstraject afgesproken. Ik werk vanuit mijn eigen praktijk aan huis in Utrecht – de Meern.

De sessies bestaan niet alleen uit praten. Ik geloof dat ontwikkeling pas echt beklijft door te ervaren, te voelen, en te doen. Daarom zet ik diverse methoden in om iemand verder te helpen. In mijn coaching zal ik meestal een uitstapje maken naar ‘hoe bepaalde patronen vanuit je thuissituatie geleerd zijn’, m.a.w. we kijken terug naar je persoonlijke geschiedenis die van grote invloed is op ons functioneren in het hier-en-nu. Na een sessie geef ik soms een opdracht mee om nieuwe inzichten en ervaringen te vertalen naar de werk of thuisomgeving en het resultaat hiervan te ervaren.

Tussentijds evalueren we om te kijken of we nog ‘op koers zijn’ en aan het einde van het begeleidingstraject is er een evaluatie en afronding. Dit houdt in dat we bespreken of het doel is gehaald, of andere thema’s zich aandienen en uiteindelijk of afscheid van elkaar kan worden genomen.

Uitgangspunten

Ik werk vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Zorgvuldig: Iedere vraag is anders, iedere context is anders en geen persoon is hetzelfde. Wat je vraag ook is, ik vind het belangrijk om zorgvuldig te kijken wat voor jou op dit moment nodig is. Een begeleidingstraject is daarom altijd maatwerk. Zorgvuldigheid gaat ook over weten wat ik zelf wel en niet kan begeleiden. Vragen die buiten mijn expertise liggen zal ik daarom doorverwijzen naar andere professionals. Ik ben aangesloten bij de ethische commissie van Phoenix Opleidingen en als zodanig aanspreekbaar op mijn handelen.
 • Veilig: Het is belangrijk dat begeleidingsgesprekken plaatsvinden in een veilige setting. Een setting waarbij alles waar je mee komt welkom is en in vertrouwde handen. Vanzelfsprekend ga ik daarom vertrouwelijk om met alles wat besproken wordt in een sessie. Veiligheid gaat ook over respect hebben voor jouw verhaal, voor jouw geschiedenis, voor wie jij geworden bent en daar met mildheid naar kijken.
 • Scherp: Als coach vind ik het belangrijk dat ik je niet ‘laat ontsnappen’ bij datgene wat jij diep van binnen wil aangaan. Ook al is het soms lastig, ik plak liever geen spreekwoordelijke pleisters maar ga naar de kern van het probleem. Ik zal daarom soms confronterend en scherp zijn en de vinger op de zere plek leggen.
 • Professioneel: Ik vind het belangrijk om zelf steeds te groeien en beter te worden in mijn vak. Het gaat erom dat een coach zichzelf heel erg goed kent, zijn eigen blinde vlekken heeft onderzocht en ervaring heeft in het aangaan van lastige werk- en levensvraagstukken. Daarom ben ik aangesloten bij een intervisiegroep van coachprofessionals, ontvang ik regelmatig supervisie en volg ik nieuwe opleidingen en workshops om mijn kennis en kunde op peil te houden en verder te ontwikkelen.
 • Autonomie: In een coachtraject loop ik een tijd met je mee waarbij je nieuwe inzichten krijgt en nieuwe ervaringen opdoet, die toepasbaar zijn in jouw context. De bedoeling is om mezelf als begeleider weer overbodig te maken. De sessies moeten meerwaarde hebben voor jou, omdat ze je leren om zelf met het huidige én toekomstige vraagstukken om te gaan. Met andere woorden: het gaat over groei in jouw autonomie, niet over afhankelijk worden van de coach.

© Copyright - Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie