Open aanbod coachen en trainen op identiteitslaag

Werken met gemis en verlangen

Deze training wordt gegeven door:

Roel Breuls

Roel Breuls

Anne van Weeghel

Anne van Weeghel

Gemis kent vele verschijningsvormen en gradaties. Cliënten of deelnemers komen bijvoorbeeld met vragen over het gebrek aan rust, het gemis aan betekenis in hun werk, of ze voelen zich niet gezien door hun leidinggevende. Vaak raken deze vragen aan een dieper gemis dat een relatie heeft met de persoonlijke geschiedenis.

Ieder mens heeft in zijn geschiedenis ervaringen met gemis. Vanuit het gemis ontstaat verlangen en er is geen verlangen zonder gemis.

Sommige ervaringen van gemis uit onze geschiedenis maken diepe indruk en vormen een rode draad in ons leven. Gemis verlamt, wanneer dit niet wordt omgezet in verlangen. Verlangen in het hier en nu dat gericht is op het vormgeven van de toekomst geeft bezieling en focus.

Als we ons vastklampen aan het gemis van wat er niet was of van wat we ooit verloren zijn, dan stagneert de ontwikkeling. Wanneer we in staat zijn om ons gemis te doorleven en de daaruit voorkomende verlangens te (h)erkennen kunnen we hier vanuit volwassenheid mee om leren gaan. Dan brengt het verlangen ons bij bewust en betekenisvol handelen in het hier en nu.

Voor coaches en trainers is het van groot belang om cliënten en deelnemers in dit proces te kunnen begeleiden.

Een coach of trainer kan pas effectief werken met de thema’s verlangen en gemis, als hij zich bewust is van hoe zijn eigen gemis vormend is geweest in zijn persoonlijke leven en daarmee onherroepelijk ook in zijn werk.

Dat betekent dat je zicht hebt op en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gemis en verlangen. Daarmee zorg je ervoor dat deze niet op een oneigenlijke manier in het contact met je cliënten en/of deelnemers terecht komt. In plaats daarvan wordt het een bron van waaruit je je begeleiderschap vorm kunt geven.

Een voorbeeld

Een coach begeleidt een cliënt die grote moeite heeft om contact te maken en zich te verbinden met anderen. Ook haar coach houdt ze op afstand door aan de oppervlakte te blijven.

De coach kent dit thema zelf ook. Zij heeft zich in haar geschiedenis weinig gezien gevoeld door haar moeder. Als klein meisje ervoer ze grote emotionele afstand. In het contact met haar cliënt kijkt de coach daarmee onbewust in de ogen van haar moeder. De coach voelt zich niet gezien. En precies zoals ze dat als kind deed, haalt ze alles uit de kast om het goed te doen en daarin gezien te worden. Er blijft daardoor maar weinig ruimte over om effectief te kunnen begeleiden.

Pas wanneer de coach onder ogen komt hoe haar eigen gemis en verlangen worden aangeraakt, ontstaat er nieuwe ruimte in de sessies. Ze leert bovendien om haar geraaktheid in te zetten als ingang voor een passende interventie.

In deze tweedaagse komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De betekenis van gemis en verlangen in ontwikkelprocessen
  • Veel voorkomende vormen van gemis en verlangen voortkomend uit de ontwikkelingspsychologie
  • Sabotage in het coachingstraject – hoe cliënten/deelnemers (onbewust) ook tegenhouden dat ze krijgen waar ze zo naar verlangen
  • Het creëren van een veilige begeleidingsrelatie voor verdieping
  • Alarmsignalen (ontkenning, ontwijking en zelfrechtvaardiging)
  • Overdrachtsdynamiek tussen coach/trainer en cliënt/deelnemer rondom verlangen en gemis
  • Begeleiden van het toelaten van gemis
  • Begeleiden van het transformeren van gemis naar verlangen
  • Het ontwikkelen van zinvolle leeropdrachten rondom verlangen en gemis

Werkwijze

We wisselen korte stukken theorie af met ervaringsoefeningen. We werken veel vanuit de eigen casuïstiek van deelnemers aan de training.

Voor wie

Coaches of trainers die verdieping en nieuw gereedschap zoeken om nog effectiever te begeleiden. Wanneer je twijfelt of deze training passend is voor jou, schroom dan niet om contact op te nemen.

Van deelnemers wordt de bereidheid verwacht om eigen casuïstiek in te brengen.

Met iedere deelnemer vindt een telefonisch intakegesprek plaats met een van de trainers.

Groepsgrootte

8-12 deelnemers

Praktische informatie

Deze training is onderdeel van een vijfdelige reeks.

De kosten voor deelname per training zijn: 795,- euro exclusief 21% BTW. De telefonische intake, lunch en opleidingsmaterialen zijn inbegrepen in deze prijs.

Wanneer je ervoor kiest om de gehele reeks te volgen, betaal je vier in plaats van vijf trainingen. De kosten voor het totale traject van vijf tweedaagse trainingen bedraagt in dat geval 3180,- euro. Uiteraard is het mogelijk om eerst één training te kiezen en daarna te beslissen of je ze allemaal wil volgen.

De data voor deze training zijn:

23 en 24 september 2019
We werken van 9.30 uur tot 17 uur.

Locatie

Deze training vindt plaats in de omgeving van Utrecht.

© Copyright - Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie