Open aanbod coachen en trainen op identiteitslaag

Het verborgen contract

Deze training wordt gegeven door:

Roel Breuls

Roel Breuls

Anne van Weeghel

Anne van Weeghel

Als coach of trainer weet je ongetwijfeld dat een goed contracteren het halve werk is. Je formuleert samen met je opdrachtgever wat het doel is van een traject en je gaat aan de slag. Maar dan blijkt de werkelijkheid weerbarstiger te zijn en het traject niet zo te lopen als je vooraf had bedacht. Vaak is er dan sprake van een verborgen contract.

Het verborgen contract is een term uit de Transactionele Analyse, waarmee aangeduid wordt dat er in de onderlaag onbewust gemaakte afspraken spelen tussen jou en de cliënt/opdrachtgever die het traject saboteren. Dat zijn vaak subtiele onuitgesproken “deals” die er in de relatie worden gesloten.

Deze gaan bijvoorbeeld over het uitsluiten van lastige thema’s of gevoelens. Of de aangename sfeer in het contact is belangrijker dan de ontwikkeling van de client (een symbiotisch contract). Of misschien heb je onbedoeld als begeleider de taken of verantwoordelijkheden op je genomen die eigenlijk bij de leidinggevende(n) van de organisatie thuishoren.

Om als trainer of coach effectief te kunnen begeleiden is het nodig dat je deze verborgen contracten leert doorzien en weet hoe je hiermee om kunt gaan. Dat vraagt je zicht hebt op je eigen patronen en de systemische dynamieken die bij jou een rol spelen en hoe deze je kunnen “verleiden” tot het sluiten van verborgen contracten.

In deze tweedaagse leer je welke vormen van verborgen contracten er zijn. We onderzoeken welke verborgen contracten jij gemakkelijk sluit en je leert wat in zo’n situatie wel effectief is. We werken vanuit casuistiek van de deelnemers en maken onder andere gebruik van opstellingen om onbewuste dynamieken zichtbaar te maken.

Een voorbeeld

Een trainer krijgt van een HR medewerker de uitnodiging om een training Persoonlijk Leiderschap te faciliteren voor medewerkers. Deze zijn na de zoveelste reorganisatie niet meer bereid om mee te bewegen in de beoogde veranderingen. De sessie moet als doel hebben dat de medewerkers verantwoordelijkheid nemen en stoppen met klagen.

Enthousiast opent de trainer de sessie. In het kennismakingsrondje vraagt een van de medewerkers cynisch of de leiding deze training ook heeft gehad en een ander kijkt demonstratief op z’n telefoon. De trainer krijgt het voor elkaar om de weerstand om te buigen door ruimte te maken voor de gevoelens van de medewerkers en de sfeer verbetert.

In een telefonisch nagesprek vertelt de HR medewerker zes weken later dat er helaas weinig veranderd is. Een van de directeuren heeft tijdens zijn speech op de kerstborrel de medewerkers toegesproken en verteld dat de neuzen weer dezelfde kant op moeten. De medewerkers hielden zich stil, maar in de wandelgangen werd zijn speech weggehoond.

Achteraf realiseert de trainer zich dat hij dit traject niet handig is aangevlogen. Niet hij, maar de directie had ruimte moeten maken voor de gevoelens van de medewerkers. Hij realiseerde zich als vanouds de reddersrol op zich had genomen. Dat leerde hij al jong, toen hij veel bemiddelde tussen zijn opstandige broertje en zijn ouders.

In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Fasen van contractering
  • De paradox tussen wat gevraagd wordt en wat werkelijk nodig is
  • De verschillende soorten verborgen contracten
  • Vormen van verborgen contracten bij een driehoeks- of meerhoekscontract.
  • Herkennen van alarmsignalen voor verborgen contracten
  • Zorgvuldig confronteren wanneer er sprake is van een verborgen contract
  • De rol van verborgen loyaliteit in het sluiten van verborgen contracten
  • Jouw systemische dynamieken als trainer/coach in relatie tot verborgen contracten
  • Het verborgen contract ombuigen naar een passende interventies

Werkwijze

Korte stukken theorie worden afgewisseld met ervaringsoefeningen. We werken veel vanuit de eigen casuïstiek van deelnemers aan de training.

Voor wie

Coaches of trainers die verdieping en nieuw gereedschap zoeken om nog effectiever te begeleiden. Wanneer je twijfelt of deze training passend is voor jou, schroom dan niet om contact op te nemen.

Van deelnemers wordt de bereidheid verwacht om eigen casuïstiek in te brengen.

Met iedere deelnemer vindt een telefonisch intakegesprek plaats met een van de trainers.

Groepsgrootte

8-12 deelnemers

Praktische informatie

Deze training is onderdeel van een vijfdelige reeks.

De kosten voor deelname per training zijn: 795,- euro exclusief 21% BTW. De telefonische intake, lunch en opleidingsmaterialen zijn inbegrepen in deze prijs.

Wanneer je ervoor kiest om de gehele reeks te volgen, betaal je vier in plaats van vijf trainingen. De kosten voor het totale traject van vijf tweedaagse trainingen bedraagt in dat geval 3180,- euro. Uiteraard is het mogelijk om eerst één training te kiezen en daarna te beslissen of je ze allemaal wil volgen.

De data voor deze training zijn:

27 en 28 januari 2020
We werken van 9.30 uur tot 17 uur

Locatie

Deze training vindt plaats in de omgeving van Utrecht.

© Copyright - Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie