Voor wie te voorschijn wil komen...

Individuele begeleiding

Ieder van ons loopt wel eens vast, weet even niet welke richting in te slaan of heeft behoefte aan iemand die meekijkt bij een dilemma. Een individueel begeleidingstraject kan dan een uitstekend middel zijn om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat nodig is om verder te komen. Vragen kunnen een concrete aanleiding hebben of het kan gaan over een patroon dat je al lang met je meedraagt en waar je nu stappen in wil zetten. Afhankelijk van je vraag en wensen kan een coachtraject of een traject dat meer gericht is op psychosociale begeleiding ingezet worden. Bij psychosociale begeleiding maken we meestal een uitstapje naar je persoonlijke of familie geschiedenis om eventuele blokkades die daar hun oorsprong hebben te onderzoeken.

Praktijkruimte Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie

Voorbeelden begeleidingsvragen

 • Ik voel me soms onzeker en/of heb last van perfectionisme
 • Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven
 • Ik weet niet goed welke keuze ik moet maken
 • De balans tussen werk en privé is al een tijdje zoek
 • Ik heb heel erg last van mijn leidinggevende en weet niet hoe daar mee om te gaan
 • Ik maak me altijd veel zorgen over wat anderen over mij denken
 • Het loopt stroef tussen mij en mijn partner
 • Ik ben zoekend en weet niet goed wat ik wil in mijn werk

Resultaat

De resultaten van een begeleidingstraject zijn uiteraard afhankelijk van de vraag, maar meestal wordt een combinatie van het volgende bereikt:

 • Vergroting van zelfkennis en inzicht in belemmerende patronen
 • Nieuwe manieren om met lastige situaties om te gaan
 • Inzicht in de eigen manier van communiceren en hoe dit te veranderen
 • Hernieuwde energie en focus, minder stress
 • Het groeien in stevigheid en zelfverzekerdheid
 • Het beter kunnen omgaan met lastige emoties zoals boosheid, angst of verdriet
 • Meer balans tussen werk en privé
 • Een gevoel van rust en ruimte
 • Duidelijkheid en meer richting in werk en leven

Werkwijze

In een eerste sessie onderzoeken we samen de vraag, het probleem of de klacht. Vaak speelt er van alles en is mijn eerste bijdrage om te helpen de kluwen te ontwarren zodat we helder krijgen waar het écht om gaat. In deze eerste sessie ga ik meteen ook al ‘aan het werk’ zodat je een duidelijk beeld hebt of mijn werkwijze je aanspreekt en of je verder wilt gaan.

Na het eerste gesprek maak ik een inschatting van het benodigde aantal sessies. Meestal zijn tussen de 4 tot 8 sessies voldoende voor een vervullend resultaat, maar soms kunnen één of enkele sessies al afdoende zijn. De sessies duren 1,5 uur. Het tarief van een sessie wordt in het begin van het begeleidingstraject afgesproken. Ik werk vanuit mijn eigen praktijk aan huis in Utrecht – de Meern.

De sessies bestaan niet alleen uit praten. Ik geloof dat ontwikkeling pas echt beklijft door te ervaren, te voelen, en te doen. Daarom zet ik diverse methoden in om iemand verder te helpen. In mijn begeleiding kijk ik meestal naar hoe je bepaalde patronen vanuit je thuissituatie hebt geleerd, omdat dit van grote invloed is op je functioneren in het hier-en-nu. Na een sessie geef ik soms een opdracht mee om nieuwe inzichten en ervaringen te vertalen naar je dagelijks leven en het resultaat hiervan te ervaren. In een volgende sessie bespreken we je opgedane ervaringen, kijken we of we ‘op koers zijn’, sturen we waar nodig bij en verankeren we wat succesvol blijkt.

Aan het einde van het begeleidingstraject is er een evaluatie en afronding. Dit houdt in dat we bespreken of het doel is gehaald, of andere thema’s zich aandienen of dat we afscheid van elkaar kunnen nemen.

In mijn werk maak ik gebruik van de volgende uitgangspunten.

© Copyright - Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie