Voor wie te voorschijn wil komen...

Intervisie

Intervisie is een laagdrempelige vorm van persoonlijke ontwikkeling, waarbij professionals van gelijk hiërarchisch niveau elkaar ondersteunen om oplossingen te vinden voor vraagstukken of dilemma’s uit de praktijk van alledag. De vraagstukken zijn vaak zeer herkenbaar voor elke deelnemer waardoor niet alleen de vraaginbrenger maar ook de overige deelnemers er veel van leren.

Intervisie kan ingezet worden als onderdeel van leiderschapsprogramma’s en trainingen persoonlijke ontwikkeling, of als aparte activiteit aangeboden worden.  Integratie in een leiderschapstraject zorgt er voor dat de kennis en vaardigheden beter beklijven en beter geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse praktijk. De ideale groepsgrootte is tussen de 6 en 8 deelnemers.

Mijn rol is het begeleiden van het proces en de deelnemers te leren hoe ze op een effectieve wijze een intervisie bijeenkomst kunnen vormgeven. Waar nodig kan ik mijn deskundigheid inzetten om verdieping aan te brengen bij een thema door bijvoorbeeld kennis en kunde aan te reiken op het gebied van leiderschap of communicatie. De ervaring leert dat bijeenkomsten veel effectiever zijn onder begeleiding van een deskundig proces begeleider, omdat patronen die de effectiviteit van de intervisiegroep ondermijnen getackeld worden. Mijn deskundigheid zet ik tevens in om casuïstiek te generaliseren naar algemene (leiderschaps)lessen en waar nodig kan ik superviserend optreden.

Neem voor meer informatie contact op.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie