Coachen en trainen op Identiteitsniveau

Een vijfdelige trainingsreeks voor coaches en trainers

Samen met collega trainer en coach Anne van Weeghel heb ik een vijfdelige trainingsreeks voor coaches en trainers ontwikkeld. Hierin kijken we steeds vanuit een andere invalshoek hoe je kunt werken met dieperliggende thema’s van je cliënt of deelnemer. Dit wordt ook wel ‘werken op de identiteitslaag’ genoemd, omdat het patronen betreft waaromheen de identiteit is opgebouwd. Als er iets speelt op deze identiteitslaag dan stagneert meestal het ontwikkelproces als er niet ook op deze laag geïntervenieerd wordt.

Een belangrijk uitgangspunt voor alle trainingen is dat we steeds beginnen bij jou als begeleider, omdat kunnen werken met deze thema’s van je vraagt dat je jouw eigen patronen op de identiteitslaag hebt onderzocht. We werken met casuïstiek die je uit je eigen werkveld als trainer of coach meebrengt. De trainingen vormen een samenhangend geheel en versterken elkaar als ze in volgorde doorlopen worden. Het is ook mogelijk om de trainingen afzonderlijk te volgen.

Werken met gemis en verlangen

2 dagen, 8-12 deelnemers

Systemisch kijken

2 dagen, 8-12 deelnemers

Werken met overdracht en tegenoverdracht

2 dagen, 8-12 deelnemers

Het verborgen contract

2 dagen, 8-12 deelnemers

Werken met het lijf

2 dagen, 8-12 deelnemers

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie