Open aanbod coachen en trainen op identiteitslaag

Werken met overdracht en tegenoverdracht

Deze training wordt gegeven door:

Roel Breuls

Roel Breuls

Anne van Weeghel

Anne van Weeghel

In elke ontmoeting met een coachee of deelnemer speelt overdracht en tegenoverdracht een rol. Mensen herhalen nu eenmaal in de ontmoeting met jou hun onbewuste patronen van vroeger. Zo projecteren ze bijvoorbeeld hun “claimende moeder” of “afwezige vader” op jou als begeleider. Ze kijken enorm tegen je op of gaan onbewust steeds de strijd met je aan. Het is niet de vraag of er overdracht speelt, het is de vraag hoe er overdracht speelt.

Tegelijkertijd ben je als coach of trainer ook niet vrij van overdrachtsfenomenen. En dat kan ook niet anders. Cliënten roepen van alles bij jou op waar jij (onbewust) op reageert. Kortom, overdracht en tegenoverdracht is een gegeven waar je als begeleider mee om moet leren gaan.

Het vraagstuk waarmee een cliënt komt en de onderliggende dynamiek die daarin een rol speelt, zal zich altijd op de een of andere manier ook voordoen in het contact met jou. Mits je je bewust bent van de overdrachtsdynamiek, kun je dit fenomeen gebruiken als ingang voor een interventie. Dit helpt je om de cliënt bewust te maken van zijn eigen gedragspatronen en te oefenen met nieuw gedrag.

Een voorbeeld

Op de vraag hoe het met hem ging stak de client meteen van wal. Het was belachelijk wat zijn leidinggevende nu weer had gedaan. Hij pakte zijn telefoon en begon een e-mail voor te lezen, die hij de dag daarvoor van zijn leidinggevende had ontvangen. Zijn coach onderdrukte een diepe zucht. In de vorige sessie leek voor de client duidelijk te zijn geworden dat hij uit de slachtofferpositie moest gaan stappen. Maar daar leek nu niks van geland te zijn. “Wat wil je me hiermee vertellen?” vroeg de coach. Het klonk scherper dan zijn bedoeling was. De client keek hem onthutst aan, deed zijn armen over elkaar en trok zijn wenkbrauwen op.

De coach merkte dat zijn opmerking wel ergens vandaan kwam. In het contact met deze client keek hij als het ware de ogen van zijn eigen moeder, die regelmatig bij hem kwam klagen over zijn vader. Toen hij daar zicht op had kon hij met meer mildheid naar zijn client kijken. Hij stelde hem de vraag voor wie in zijn geschiedenis zijn leidinggevende symbool stond. Het werd even stil. Toen antwoordde de client zacht: “Mijn vader, die was net zo autoritair als hij.” “Wat moet je hem gemist hebben”, zei de coach. De client knikte en keek hem met tranen in zijn ogen aan.

In deze training onderzoeken we hoe het fenomeen overdracht speelt in de ontmoeting tussen jou en je clienten of deelnemers. Je leert deze herkennen en de overdracht om te buigen in dienende interventies.

In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Herkennen van signalen van overdracht en tegenoverdracht
  • Welke situaties versterken overdrachtsfenomenen?
  • De onbewuste reactie van jou in reactie op overdracht van de cliënt
  • Het verschil tussen “bewust zijn” en “gewaar zijn” van overdracht
  • Herkennen van jouw eigen persoonlijke triggers voor tegenoverdracht en hoe je daar op kunt reageren
  • Overdracht en tegenoverdracht inzetten als interventie
  • Verschillende strategieën om om te gaan met overdracht in een coachgesprek
  • Overdracht en tegenoverdracht in relatie tot verborgen contracten

Werkwijze

Korte stukken theorie worden afgewisseld met ervaringsoefeningen. We werken veel vanuit de eigen casuïstiek van deelnemers aan de training.

Voor wie

Coaches of trainers die verdieping en nieuw gereedschap zoeken om nog effectiever te begeleiden. Wanneer je twijfelt of deze training passend is voor jou, schroom dan niet om contact op te nemen.

Van deelnemers wordt de bereidheid verwacht om eigen casuïstiek in te brengen.

Met iedere deelnemer vindt een telefonisch intakegesprek plaats met een van de trainers.

Groepsgrootte

8-12 deelnemers

Praktische informatie

Deze training is onderdeel van een vijfdelige reeks.

De kosten voor deelname per training zijn: 795,- euro exclusief 21% BTW. De telefonische intake, lunch en opleidingsmaterialen zijn inbegrepen in deze prijs.

Wanneer je ervoor kiest om de gehele reeks te volgen, betaal je vier in plaats van vijf trainingen. De kosten voor het totale traject van vijf tweedaagse trainingen bedraagt in dat geval 3180,- euro. Uiteraard is het mogelijk om eerst één training te kiezen en daarna te beslissen of je ze allemaal wil volgen.

De data voor deze training zijn:

18 en 19 december 2019
We werken van 9.30 uur tot 17 uur

Locatie

Deze training vindt plaats in de omgeving van Utrecht.

© Copyright - Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie