Wie Opdrachtgevers partners Roel Breuls

Visie

In veel professionele organisaties ervaren medewerkers dat hun liefde voor het vak bekneld raakt door regeldruk, politieke keuzes, slechte communicatie en falend leiderschap. Kostbare energie komt niet ten goede aan de kerntaak. En dat knelt.

Dit leidt niet alleen tot irritatie en ongenoegen. Mensen dreigen zichzelf en hun idealen kwijt te raken. Tegelijkertijd brokkelt de verbinding die ze met de organisatie voelen af.

Ik ondersteun professionals en organisaties om deze ongezonde situaties te transformeren door zichzelf te transformeren. Het resultaat is dat de energie weer aangewend kan worden voor dat wat er echt toe doet.

Dit gebeurt via trainingen, workshops, leergangen, teamsessies en individuele begeleiding waar steeds de kern geraakt wordt. Dat betekent: werkelijk luisteren en zien wat er speelt. Niet alleen je ratio gebruiken maar ook weer je hart voelen. Te voorschijn komen en stappen zetten die heilzaam zijn voor zowel de professional als de organisatie. Dat vraagt om moed.

Ik leer mensen om moedig te zijn.

Het overleg tussen de diverse afdelingen verliep zoals vanouds. Iedereen verdedigde zijn eigen belangen wat uitmondde in eindeloze welles-nietes discussies. De grootste ego’s voerden vooral het woord, de rest zat de vergadering uit. Zo ging het nu eenmaal…

Ze was heel ambitieus én had een kinderwens. De cultuur op de afdeling was: Kinderen krijgen gaat niet samen met een carrière als topwetenschapper, dat doe je maar in je eigen tijd… Ze durfde haar grote verlangen zelf niet onder ogen te zien, laat staan hierover te vertellen op de afdeling. In een van de sessies gaf ik haar de bedding en permissie om haar stem te laten horen, om haar kinderwens serieus te mogen nemen, om het op haar manier te mogen doen.

Iets meer dan een jaar later ontving ik een geboortekaartje.

© Copyright - Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie