Open aanbod coachen en trainen op identiteitslaag

Werken met het lijf

Deze training wordt gegeven door:

Roel Breuls

Roel Breuls

Anne van Weeghel

Anne van Weeghel

Het lijf onthoudt en het lijf vertelt. Daar waar het hoofd geen of onvoldoende ingang biedt, of het hoofd ervoor zorgt dat de ontwikkeling stagneert, zijn er in werken met het lichaam vaak nieuwe ingangen te vinden die een nieuw perspectief kunnen bieden.

Het lijf is vaak helder in zijn boodschappen, mits je het kunt verstaan. Het hoofd en de woorden kunnen soms juist vertroebelen.

Zeker wanneer je als coach/trainer werkt op de identiteitslaag, waarin je ook raakt aan thema’s die jong zijn ontstaan en die daarmee meer in het lijf zijn opgeslagen dan in heldere verbale herinneringen, is het kunnen werken met het lijf essentieel.

Werken met het lichaam is vaak spannend. Zowel voor de coach/trainer als voor de client/deelnemer. Werken met het lichaam vraagt van de coach/trainer dat hij/zij in staat is om contact te maken met zijn eigen lijf en dit te “bewonen”. Dat stelt je in staat om containment te bieden in het lijfwerk met de client. Het scherp kunnen waarnemen van de bewegingen van je eigen lijf, biedt je een ingang om vanuit te kunnen intervenieren.

Een voorbeeld

Een coach heeft een client die graag en veel praat. Hij merkt dat zijn client in de woordenstroom uit contact gaat. Na een paar sessies zijn ze nog niet veel verder gekomen. Tijdens de zoveelste verbale gedachtenconstructie merkt de coach dat zijn gedachten af beginnen te dwalen. Hij forceert zichzelf om bij de les te blijven. Dit is echter moeilijk vol te houden. De client ratelt door en uiteindelijk haakt de coach intern af. Hij rond de sessie af en rijdt vermoeid naar huis. Thuisgekomen is de coach boos op zichzelf, dat hij niet in staat is geweest dit te doorbreken. Zijn boosheid keert zich naar binnen, daar waar hij in feite ook boos is op zijn client.

Wanneer hij leert om zijn eigen lijf serieus te nemen in het begeleiden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden in het traject. Hij begeleidt de client in een oefening waarbij ze fysiek met elkaar een “gevecht” aangaan. De client komt in contact met zijn boosheid die verborgen lag onder de woordenstroom. Daarna is het lang stil. De coach zegt: “Dit doet je goed he?” De client kijkt hem lachend aan en zegt nog buiten adem: “ja!”

In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Waarnemen van veel voorkomende patronen en hoe die zich uiten in het lijf
  • Intervenieren vanuit fysieke waarneming. De eerste beweging in het contact als ingang voor interventies
  • Verschillende vormen van lijfwerk en wanneer je deze inzet
  • De relatie met je eigen lijf en hoe dit doorwerkt in je vakmanschap
  • Veiligheid: contracteren en begrenzen in het werken met het lijf
  • Het ontwikkelen van zinvolle leeropdrachten met het lijf (ademhaling, beweging en geluid)

Werkwijze

Korte stukken theorie worden afgewisseld met ervaringsoefeningen. We werken veel vanuit de eigen casuïstiek van deelnemers aan de training.

Voor wie

Coaches of trainers die verdieping en nieuw gereedschap zoeken om nog effectiever te begeleiden. Wanneer je twijfelt of deze training passend is voor jou, schroom dan niet om contact op te nemen.

Van deelnemers wordt de bereidheid verwacht om eigen casuïstiek in te brengen.

Met iedere deelnemer vindt een telefonisch intakegesprek plaats met een van de trainers.

Groepsgrootte

8-12 deelnemers

Locatie

Deze training vindt plaats in de omgeving van Utrecht.

Praktische informatie

Deze training is onderdeel van een vijfdelige reeks.

De kosten voor deelname per training zijn: 795,- euro exclusief 21% BTW. De telefonische intake, lunch en opleidingsmaterialen zijn inbegrepen in deze prijs.

Wanneer je ervoor kiest om de gehele reeks te volgen, betaal je vier in plaats van vijf trainingen. De kosten voor het totale traject van vijf tweedaagse trainingen bedraagt in dat geval 3180,- euro. Uiteraard is het mogelijk om eerst één training te kiezen en daarna te beslissen of je ze allemaal wil volgen.

De data voor deze training zijn:

24 en 25 februari 2020
We werken van 9.30 uur tot 17 uur

© Copyright - Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie