Wie Opdrachtgevers partners Roel Breuls

Als de waarheid verwelkomd wordt, ontstaat er weer leven

Over Roel Breuls

Ik ben een ervaren trainer en (organisatie)coach, gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van hoogopgeleide professionals. Vanwege mijn achtergrond en kennis van het veld werk ik veel met hoogopgeleide professionals zoals wetenschappers, artsen, rechters, officieren van justitie en leidinggevenden.

In mijn werk bied ik een veilige plek waar mensen hun zorgen, vragen, problemen en verlangens kunnen uitspreken. Ik ondersteun ze vervolgens om deze verlangens te transformeren: van inzicht naar actie naar resultaat. Cliënten of deelnemers omschrijven me vaak als helder, vriendelijk én ‘scherp’. Ik plak geen spreekwoordelijke pleisters maar ga naar de kern van het probleem. Mijn sterk ontwikkeld analytisch vermogen gecombineerd met een diepgaande kennis van persoonlijke ontwikkeling zorgen ervoor dat coachtrajecten en trainingen to the point, effectief en verrijkend zijn. Professioneel gezien én als mens.

Opleidingen

De basis van mijn kennis en kunde  heb ik opgedaan bij Phoenix Opleidingen te Utrecht, waar ik de 3-jarige opleiding “Professionele Begeleiding en Communicatie” heb afgerond. Vervolgens heb ik me gespecialiseerd in de methodiek van (organisatie)-opstellingen via de opleiding ‘Systemisch Werken’. Verder heb ik mij bekwaamd in het begeleiden van teams en organisaties via de opleiding ‘Professionele Begeleiding van Organisaties’. Tenslotte heb ik de opleiding ‘Ambacht van het hart – Meesterschap in individuele begeleiding’ gevolgd, waarin ik geleerd heb te werken met vastgezette overtuigingen en patronen die hun oorsprong hebben in de persoonlijke geschiedenis van mensen. Daarnaast heb ik de afgelopen 10 jaar diverse korte trainingen en workshops gevolgd (zie het volgende overzicht van methoden waarvan ik gebruik maak in mijn werk).

Accreditaties

Al deze opleidingen zijn geaccrediteerd bij de Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen (SKB) voor de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg.

Ik sta ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRBKO), het door de overheid erkende kwaliteitskeurmerk voor zelfstandig docenten. Tevens ben ik aangesloten bij de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen, met bijbehorende klachtencommissie.

Lees meer over mijn achtergrond.

Roel Breuls

Logo CRKBO
Logo ethische code Phoenix
© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie